Podujatia

Milí zákazníci , pozývame Vás na súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska 2017
Termín súťaže : 12.10.2017
Najkrajšia torta Slovenska Podmienky súťaže: Súťažiaci pripravia a prinesú tortu s hmotnosťou od 3 kg maximálne do 10 kg. Z toho istého materiálu pripravia aj 2 malé kusy zákuskov (rez, dezert atď. do hmotnosti 50g / kus) kvôli hodnoteniu chuti. Príležitosť: ľubovoľná, fantázii sa medze nekladú. Súťažné kategórie: K/1 – senior K/2 – junior – do 21 rokov K/3 – zvláštna kategória – netradičné torty K/4 – špeciálna kategória - torty drip, nahé, raw Suroviny si súťažiaci hradí sám – výrobok je vlastníctvom súťažiaceho Čo sa bude hodnotiť? Originalita, nápaditosť, precíznosť, používanie moderných prvkov, viacerých technológií zdobenia, módne trendy, vhodné chuťové a farebné doladenie, celkový dojem, dodržanie časového limitu, čistota - dodržiavanie hygienických zásad, prezentácia. Každý súťažný výrobok musí mať stručný písomný popis. Je zakázané používať nejedlé časti a polystyrénové podstavce. Drôtiky sa povoľujú, iba ak sú použité na modelovanie kvetinových aranžmánov a uložené na tortu tak, aby boli hygienicky vyhovujúce, nie zapichnuté do torty!!! Torty budú hodnotené odbornou certifikovanou komisiou podľa smerníc celosvetovej organizácie WACS Kde a ako sa prihlásiť? Prihlášky môžete zasielať poštou, e-mailom, alebo sa prihlásiť telefonicky Adresa školy s označením súťaže „ Najkrajšia torta Slovenska“ Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1.mája 1264 , Púchov „ Klub cukrárov“ e- mailová adresa: zaukolcovaj@gmail.com informácie: www.szkc.sk, www.tortyodmamy.sk , t-fornax - www.peceniehrou.sk telefonický kontakt: Mgr. Jozefína Zaukolcová, 042 4631 365, 0908 433 839 Miesto konania: Dom kultúry - divadlo v Púchove , Hoenningovo námestie 2002 Čas výstavy: súťažné exponáty je potrebné vystaviť 12.10.2017 v čase medzi 10:00 - 18:00h. Štartovné: Člen SZKC - 5,00 € Nečlen SZKC – 10,- € Platba priamo na mieste - ráno pri prezentácii alebo podľa dohody prevodom na číslo účtu Klubu cukrárov Obed: Školská jedáleň 3,30 € – Stredná odborná škola obchodu a služieb, ulica 1. Mája 1264 Púchov Prezentácia účastníkov a inštalácia súťažných prác - od 7.30 do 10.00 hod. v budove Divadla v Púchove, Štefánikova ulica, podľa inštrukcií priamo na mieste. Hodnotenie odbornou porotou 10.00 – 12.00 hod Uzávierka prihlášok je 9.10.2017 ( pondelok )
Súťaž o najkrajšiu tortu Slovenska 2017 Prihláška
Meno a priezvisko .....................................................................................
Firma .........................................................................................................
Adresa ....................................................................................................... ...................................................................................................................
Telefonický kontakt ..................................................................................
e-mailová adresa ....................................................................................... Názov exponátu – príležitosť ....................................................................
Súťažné kategória ....................................................................................
Obed- počet porcií - záväzne ........................................................................ Dátum ............................... Podpis ................................... prehlásenie:
Súhlasím s tým, aby osobné údaje uvedené v tejto prihláške boli spracované a použité pre internú potrebu SZKC a meno, priezvisko a názov zamestnávateľa / školy boli zverejnené na web stránke SZKC - vyhlásenie výsledkov súťaže, prípadne uvedené v odbornom článku zameranom na túto súťaž
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakty klub cukrárov SZKC: IČO: 584 363 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa mobil: 0908433839 DIČ: 202 134 5018 číslo účtu: 000000 - 0364488043/0900 e-mail: zaukolcovaj@gmail.com IBAN : SK1809000000000364488043 BIC: GIBASKBX

ZTA1OTNkN